• Phòng Kinh Doanh

    0901.293.719
  • Tư vấn 24/7

    duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory. Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory. Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory. Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory.

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0901.293.719