• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory. Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory. Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory. Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory.

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 2-2018 Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng 7 block Glory

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719