• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Tháng 3-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Tháng 3-2019, Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern, Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Southern, Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Southern,Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 26 block Central, Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Central, Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Central, Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Northern, Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 13 block Northern,Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Northern.

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Southern

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 26 block Central

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Central

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Northern

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 13 block Northern

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719