• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Tháng 12-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Tháng 12-2018. Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern, Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern, Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Southern, Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Southern, Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern, Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central, Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central, Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Central, Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Central, Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Central, Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern, Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern, Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Northern, Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Northern, Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern.

Hình ảnh tổng thể block Southern

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Southern

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Central

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Central

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Northern

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719