• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Tháng 11-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Tháng 11-2018, Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern, Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern, Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Southern, Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern, Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Southern, Sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central, Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central, Lát gạch căn hộ tầng 6 – 25 block Central, Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 25 block Central, Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Central, Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern, Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern, Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Northern, Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern, Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Northern.

Hình ảnh tổng thể block Southern

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central

Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central

Lát gạch căn hộ tầng 6 – 25 block Central

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 25 block Central

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719