• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng SaiGon Mia Tháng 1-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng SaiGon Mia Tháng 1-2019, Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Southern, Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Southern, Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block SouthernHoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Southern, Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 23 block Central, Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Central, Ốp đá thang máy căn hộ tầng 26 block Central, Ốp đá thang máy căn hộ tầng 26 block Central, Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Central, Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Northern, Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Northern, Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block Northern, Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Northern.

Hình ảnh tổng thể block Southern

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Southern

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Southern

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block Southern

Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 23 block Central

đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Central

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 26 block Central

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 26 block Central

Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Northern

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Northern

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block Northern

Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết





  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719