• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Ngày 3-8-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Saigon Mia Ngày 3-8-2019, Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Southern, Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Southern, Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Southern, Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Central, Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Central, Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Central, Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Northern, Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Northern, Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Northern, Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao, Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao, Công tác thi công hồ bơi, Công tác thi công hồ bơi, Công tác thi công lát gạch vỉa hè.
Hình ảnh tổng thể block Southern

Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Southern

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Southern

Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Central

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Central

Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Northern

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Northern

Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Northern

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

Công tác thi công hồ bơi

Công tác thi công hồ bơi

Công tác thi công lát gạch vỉa hè

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719