• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 10-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Tháng 10-2019.Hình ảnh tổng thể block Glory. Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory. Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory. Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory. Lắp đặt cửa logia từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory. Lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory. Lắp đặt cửa phòng ngủ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory. Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory. Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky. Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky và 21 block Riches.Tô tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky, tầng 6 đến tầng 17 block Riches. Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 12 block Lucky và block Riches. Lắp đặt M&E từ tầng 6 đến tầng 18 block Lucky và tầng 6 đến tầng 16 block Riches. Lắp đặt khung trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 17 block Lucky và block Riches

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory

Lắp đặt cửa logia từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory

Lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Lắp đặt cửa phòng ngủ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky và 21 block Riches

Tô tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky, tầng 6 đến tầng 17 block Riches

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 12 block Lucky và block Riches

Lắp đặt M&E từ tầng 6 đến tầng 18 block Lucky và tầng 6 đến tầng 16 block Riches

Lắp đặt khung trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 17 block Lucky và block Riches

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719