• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Thi công xây tường bao căn hộ tầng 20 block A. Tô tường căn hộ tầng 8 block A. Tô hành lang căn hộ tầng 10 block A. Bả sơn matit tầng 5 block A. Thi công khung trần thạch cao tầng 5 block A. Lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block A. Thi công xây tường bao căn hộ tầng 20 block B. Tô tường căn hộ tầng 10 block B. Tô hành lang căn hộ tầng 10 block B. Bả sơn matit tầng 5 block B. Thi công khung trần thạch cao tầng 5 block B. Lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block B.

Tổng quan block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Thi công xây tường bao căn hộ tầng 20 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018.Tô tường căn hộ tầng 8 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Tô hành lang căn hộ tầng 10 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Bả sơn matit tầng 5 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Thi công khung trần thạch cao tầng 5 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block A

Tổng quan block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Thi công xây tường bao căn hộ tầng 20 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018.Tô tường căn hộ tầng 8 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Tô hành lang căn hộ tầng 10 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Bả sơn matit tầng 5 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Thi công khung trần thạch cao tầng 5 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 4-2018. Lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block B

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719