• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block A.Tô tường căn hộ tầng 15 block A, B, Tô hành lang căn hộ tầng 15 block A, Bả sơn matit tầng 10 block A, Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block A, Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block A,B, Tô tường căn hộ tầng 13 block B, Tô hàng lang căn hộ tầng 13 block B, Bả sơn matit tầng 7 block B, Thi công khung trần thạch cao tầng 7 block B.

Hình ảnh tổng quan block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Tô tường căn hộ tầng 15 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018.Tô hành lang căn hộ tầng 15 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018.Bả sơn matit tầng 10 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018.Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block A

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018.Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block A

Hình ảnh Tổng quan block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018.Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Tô tường căn hộ tầng 13 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Tô hàng lang căn hộ tầng 13 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Bả sơn matit tầng 7 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Thi công khung trần thạch cao tầng 7 block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Residences Tháng 5-2018. Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block B

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719