• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng MOONLIGHT RESIDENCES Tháng 3/2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng MOONLIGHT RESIDENCES Tháng 3/2019 , Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block A, Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A, Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 18 block A, Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 7 block A, Sơn nước hoàn thiện hành lang căn hộ tầng 5 – 15 block A, Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block B, Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block B, Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 18 block B, Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 7 block B, Sơn nước hoàn thiện hành lang căn hộ tầng 5 – 15 block B.

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block A

Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A

Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 18 block A

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 7 block A

Sơn nước hoàn thiện hành lang căn hộ tầng 5 – 15 block A

Tổng quan block B

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 16 block B

Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block B

Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 20 block B

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 8 block B

Sơn nước hoàn thiện hành lang căn hộ tầng 5 – 16 block B

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719