• Phòng Kinh Doanh

    0901.293.719
  • Tư vấn 24/7

    duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 1-2020

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 1-2020,Hình ảnh tổng quan block A,Hoàn thành thi công hồ bơi dự án, Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em, Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em, Thùng thư tập trung đang trong quá trình hoàn thiện, Hoàn thiện lắp đặt hệ thống thang máy block A,Tầng hầm block A đang trong quá trình hoàn thiện, Hoàn thành công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ block A, Hoàn thành sơn nước căn hộ block A, Hoàn thành công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ block A, Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 15 block A, Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 20 block A, Hình ảnh tổng quan block B, Hoàn thiện lắp đặt hệ thống thang máy block B, Tầng hầm block B đang trong quá trình hoàn thiện, Hoàn thành công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ block B, Hoàn thành sơn nước căn hộ block B, Hoàn thành công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ block B, Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 15 block B, Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 20 block B, Hoàn thiện lắp đặt hệ thống thang máy block C, Hoàn thành công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ block C,Tầng hầm block C đang trong quá trình hoàn thiện, Hoàn thành sơn nước căn hộ block C, Hoàn thành công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ block C, Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 15 block C, Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 20 block C.

Hình ảnh tổng quan block A

Hoàn thành thi công hồ bơi dự án

Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em

Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em

Thùng thư tập trung đang trong quá trình hoàn thiện

Hoàn thiện lắp đặt hệ thống thang máy block A

Tầng hầm block A đang trong quá trình hoàn thiện

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ block A

Hoàn thành sơn nước căn hộ block A

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ block A

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 15 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 20 block A

Hình ảnh tổng quan block B

Hoàn thiện lắp đặt hệ thống thang máy block B

Tầng hầm block B đang trong quá trình hoàn thiện

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ block B

Hoàn thành sơn nước căn hộ block B

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ block B

ông tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 15 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 20 block B

Hoàn thiện lắp đặt hệ thống thang máy block C

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ block C

Tầng hầm block C đang trong quá trình hoàn thiện

Hoàn thành sơn nước căn hộ block C

Hoàn thành công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ block C

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 15 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 20 block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0901.293.719