• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 8-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 8-2019. Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block A.Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block A.Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block A.Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block A.Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block A.Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block A. Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block B.Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block B.Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block B.Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block B.Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block B.Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block C.Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block C.Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block C.Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block C.Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block C.Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block C

Hình ảnh tổng quan block A

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block A

Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block A

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block A

Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block A

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block A

Hình ảnh tổng quan block B và C

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block B

Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block B

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block B

Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block B

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block B

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block C

Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block C

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block C

Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block C

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719