• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 9 – 2018

Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 9 – 2018 bả sơn matit tầng 22 block Southern, thi công khung trần thạch cao tầng 16 block Southern, lát gạch căn hộ tầng 12 block Southern.

Hình ảnh tổng thể block Southern Sài Gòn Mia tháng 9
Bả sơn matit tầng 22 block Southern Sài Gòn Mia tháng 9
Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block Southern Sải Gòn Mia tháng 9
Lát gạch căn hộ tầng 12 block Southern Sài Gòn Mia tháng 9
Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block Southern Sài Gòn Mia tháng 9
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern Sài Gòn Mia tháng 9
Hình ảnh tổng thể block Central Sài Gòn Mia tháng 9
Bả sơn matit tầng 22 block Central Sài Gòn Mia tháng 9
Thi công khung trần thạch cao tầng 17 block Central Sài Gòn Mia tháng 9
Lát gạch căn hộ tầng 13 block Central Sài Gòn Mia tháng 9
Ốp gạch WC căn hộ tầng 12 block Central Sài Gòn Mia tháng 9
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 22 block Central Sài Gòn Mia tháng 9
Hình ảnh tổng thể block Northern Sài Gòn Mia tháng 9
Bả sơn matit tầng 20 block Northern Sài Gòn Mia tháng 9
Thi công khung trần thạch cao tầng 19 block Northern Sài Gòn Mia tháng 9
Lát gạch căn hộ tầng 14 block Northern Sài Gòn Mia tháng 9
Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block Northern Sài Gòn Mia tháng 9
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Northern Sài Gòn Mia tháng 9

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719