• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018. Lắp đặt thiết bị điện hành lang tầng 3 – 17 Block A, B, C. Lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 3 – 17 Block A, B, C. Lắp đặt cửa căn hộ tầng 5 – 10 Block A, B, C. Lắp đặt cửa nhôm kính căn hộ tầng 4 – 17 Block A, B, C. Lắp đặt thiết bị điện căn hộ tầng 3 – 17 Block A, B, C.

Hình ảnh tổng quan Block A

Hình ảnh tổng quan Block B

Hình ảnh tổng quan Block C

     Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018 Lắp đặt thiết bị điện hành lang tầng 3 – 17 Block A, B, C

                     Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018 Lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 3 – 17 Block A, B, C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018 Lắp đặt cửa căn hộ tầng 5 – 10 Block A, B, C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018 Lắp đặt cửa nhôm kính căn hộ tầng 4 – 17 Block A, B, C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 9-2018 Lắp đặt thiết bị điện căn hộ tầng 3 – 17 Block A, B, C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719