• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 .Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B. Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block A, tầng 14 Block B. Tiếp tục bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block C. Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B. Tiếp tục đóng khung trần thạch cao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 9 Block B. Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 10 Block A, B. Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 Block A, B và tầng 9 Block C.

Hình ảnh tổng quan Block AHình ảnh tổng quan Block BHình ảnh tổng quan Block A

Hình ảnh tổng quan Block B

Hình ảnh tổng quan Block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block A, tầng 14 Block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Tiếp tục bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Tiếp tục đóng khung trần thạch cao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 9 Block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 10 Block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 Block A, B và tầng 9 Block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719