• Phòng Kinh Doanh

    0901.293.719
  • Tư vấn 24/7

    duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 .Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B. Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block A, tầng 14 Block B. Tiếp tục bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block C. Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B. Tiếp tục đóng khung trần thạch cao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 9 Block B. Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 10 Block A, B. Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 Block A, B và tầng 9 Block C.

Hình ảnh tổng quan Block AHình ảnh tổng quan Block BHình ảnh tổng quan Block A

Hình ảnh tổng quan Block B

Hình ảnh tổng quan Block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block A, tầng 14 Block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Tiếp tục bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Tiếp tục đóng khung trần thạch cao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 9 Block B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 10 Block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng 9 View Tháng 3-2018 Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 Block A, B và tầng 9 Block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0901.293.719