• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 7-2022

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 7-2022. Thi công tầng 33 Block Sapphire và Block Topaz. Thi công tầng mái Block Ruby và Block Opal. Hình ảnh Lễ Cất Nóc dự ánThi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Sapphire và Block Topaz. Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Sapphire và Block Topaz. Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Ruby và Block Opal. Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Ruby và Block Opal. Thi công tô tường căn hộ tầng 8 Block Sapphire và Block Topaz. Thi công tô tường căn hộ tầng 7 Thi công xây tường căn hộ tầng Block Ruby và Block Opal.

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Thi công tầng 33 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công tầng mái Block Ruby và Block Opal

Hình ảnh Lễ Cất Nóc dự án

Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Ruby và Block Opal

Thi công xây tường căn hộ tầng 25 Block Ruby và Block Opal

Thi công tô tường căn hộ tầng 8 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công tô tường căn hộ tầng 7 Thi công xây tường căn hộ tầng Block Ruby và Block Opal

 

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719