• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 7-2021

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 7-2021. Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz. Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz. Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 và thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal. Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Ruby và Block Opal.

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 và thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719