• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 5-2022

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 5-2022. Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire. Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire. Thi công cốt thép sàn tầng 26 Block Topaz. Thi công cốt thép sàn tầng 26 Block Topaz. Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz. Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz. Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal. Thi công cốp pha sàn tầng 29 Block Ruby và Block Opal. Thi công cốp pha sàn tầng 29 Block Ruby và Block Opal. Thi công xây tường căn hộ tầng 16 Block Ruby và Block Opal. Thi công xây tường căn hộ tầng 16 Block Ruby và Block Opal.

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire

Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire

Thi công cốt thép sàn tầng 26 Block Topaz

Thi công cốt thép sàn tầng 26 Block Topaz

Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Thi công cốp pha sàn tầng 29 Block Ruby và Block Opal

Thi công cốp pha sàn tầng 29 Block Ruby và Block Opal

Thi công xây tường căn hộ tầng 16 Block Ruby và Block Opal

Thi công xây tường căn hộ tầng 16 Block Ruby và Block Opal

 

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719