• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 12-2021

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Vũng Tàu Pearl Tháng 12-2021. Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Sapphire. Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz. Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz. Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz. Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal. Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal. Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal. Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal. Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal.

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Sapphire

Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719