• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Richmond City Ngày 30-07-2019

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Richmond City Ngày 30-07-2019, Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory, Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory, Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory, Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory, Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory, Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory, Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory, Tiếp tục lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory, Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Lucky, Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky, Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky, Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches, Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches, Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 15 block Riches.
Hình ảnh tổng thể block Glory

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory

Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

Tiếp tục lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Lucky

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky

Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches

Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 15 block Riches

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719