• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Quy Nhơn Melody Tháng 1-2022

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Quy Nhơn Melody Tháng 1-2022. Thi công đến tầng 35 Block Tropical. Thi công đến tầng 35 Block Tropical. Tô tường tầng 35 Block Tropical. Tô tường tầng 34 Block Tropical. Thi công hệ thống M&E tầng 18 Block Tropical. Thi công đến tầng 35 Block Flamenco. Hoàn thành tô tường tầng 35 Block Flamenco. Thi công sơn bả matit hành lang tầng 8 Block Flamenco. Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block Flamenco. Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block Flamenco.

Hình ảnh tổng quan dự án

Hình ảnh tổng quan dự án

Thi công đến tầng 35 Block Tropical

Thi công đến tầng 35 Block Tropical

Tô tường tầng 35 Block Tropical

Tô tường tầng 34 Block Tropical
Thi công hệ thống M&E tầng 18 Block Tropical

Thi công đến tầng 35 Block Flamenco

Hoàn thành tô tường tầng 35 Block Flamenco

Thi công sơn bả matit hành lang tầng 8 Block Flamenco

Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block Flamenco

Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block Flamenco

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719