• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverse Complex Tháng 5-2021

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverse Complex Tháng 5-2021.Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Thi công sơn bả matit hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 11 Block Mercury và Block Uranus. Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 19 Block Mercury và Block Uranus. Hình tổng thể Block Saturn. Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn. Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn. Hình tổng thể Block Venus. Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus. Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus. Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus

Hình tổng thể Block Mercury và Block UranusTô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Thi công sơn bả matit hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 11 Block Mercury và Block Uranus

Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 19 Block Mercury và Block Uranus

Hình tổng thể Block Saturn

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn

Hình tổng thể Block Venus

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus

Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus

Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719