• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 5-2020

Thi công cốp pha cột tầng 13 block Mecury, Thi công cốp pha sàn tầng 14 block Mecury, Thi công cốp pha cột tầng 12 block Uranus, Thi công cốp pha sàn tầng 13 block Uranus, Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus, Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus, Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn, Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn.

Hình ảnh tổng thể block Mecury

Hình ảnh tổng thể block Uranus

Hình ảnh tổng thể block Venus

Hình ảnh tổng thể block Saturn

Thi công cốp pha cột tầng 13 block Mecury

Thi công cốp pha sàn tầng 14 block Mecury

Thi công cốp pha cột tầng 12 block Uranus

Thi công cốp pha sàn tầng 13 block Uranus

Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus

Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719