• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 11- 2020

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 11- 2020. Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus. Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus. Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus. Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus.

Hình ảnh tổng thể block Mecury

Hình ảnh tổng thể block Uranus

Hình ảnh tổng thể block Saturn

Hình ảnh tổng thể block Venus

Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus

Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus

Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus

Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus

Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus

Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus

Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719