• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 1-2022

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 1-2022. Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 31 Block Mercury và Block Uranus. Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 27 Block Mercury và tầng 31 Block Uranus. Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 26 Block Mercury và Block Uranus. Thi công cửa lô gia căn hộ từ tầng 6 đến tầng 25 Block Mercury và Block Uranus. Thi công cửa gỗ căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22 Block Mercury và Block Uranus. Hình ảnh tổng thể Block Saturn. Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 34 Block Saturn. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Saturn. Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 17 Block Saturn. Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn. Thi công đóng tấm trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 17 Block Saturn. Thi công lắp đặt cửa sổ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Saturn. Thi công cửa lô gia căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn. Hình tổng thể Block Venus. Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 34 Block Venus. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 28 Block Venus. Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus. Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus. Thi công đóng tấm trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 14 Block Venus. Thi công lắp đặt cửa sổ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus. Thi công cửa lô gia căn hộ từ tầng 5 đến tầng 7 Block Venus

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus

Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 31 Block Mercury và Block Uranus

Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 27 Block Mercury và tầng 31 Block Uranus

Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

Thi công cửa lô gia căn hộ từ tầng 6 đến tầng 25 Block Mercury và Block Uranus

Thi công cửa gỗ căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22 Block Mercury và Block Uranus

Hình ảnh tổng thể Block Saturn

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 34 Block Saturn

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Saturn

Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 17 Block Saturn

Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn

Thi công đóng tấm trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 17 Block Saturn

Thi công lắp đặt cửa sổ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Saturn

Thi công cửa lô gia căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn

Hình tổng thể Block Venus

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 34 Block Venus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 28 Block Venus

Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus

Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus

Thi công đóng tấm trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 14 Block Venus

Thi công lắp đặt cửa sổ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus

Thi công cửa lô gia căn hộ từ tầng 5 đến tầng 7 Block Venus

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719