• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018.Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block A, B. Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block A, B. Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block A, B. Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block A, B. Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 6 block A, B. Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block C. Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block C. Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block C. Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block C. Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 9 block C.

Hình ảnh tổng quan block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block A, B

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 6 block A, B

Hình ảnh tổng quan block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018.Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018.Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block C

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Tháng 5-2018. Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 9 block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719