• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 3-2020

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 3-2020, Hình ảnh tổng quan mặt ngoài khu căn hộ, Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ, Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ, Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ, Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ, Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ, Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ, Hình ảnh tầng hầm khu căn hộ, Hình ảnh tầng hầm khu căn hộ, Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung, Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung, Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung, Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung, Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung, Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung, Hình ảnh hồ bơi dự án, Hình ảnh hồ bơi dự án, Hình ảnh sân chơi trẻ em, Hình ảnh Phòng giám sát anh ninh đã đi vào hoạt độngHình ảnh tổng quan block AHình ảnh hành lang căn hộ block AHình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh tổng quan block B và C, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ, Hình ảnh bên trong các căn hộ.

Hình ảnh tổng quan mặt ngoài khu căn hộ

Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ

Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ

Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ

Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ

Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ

Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ

Hình ảnh tầng hầm khu căn hộ

Hình ảnh tầng hầm khu căn hộ

Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung

Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung

Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung

Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung

Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung

Hình ảnh hệ thống thùng thư tập trung

Hình ảnh hồ bơi dự án

Hình ảnh hồ bơi dự án

Hình ảnh sân chơi trẻ em

Hình ảnh Phòng giám sát anh ninh đã đi vào hoạt động

Hình ảnh tổng quan block A

Hình ảnh hành lang căn hộ block A

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh tổng quan block B và C

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Hình ảnh bên trong các căn hộ

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719