• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 12-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 12-2019 . Hình ảnh tổng quan dự ánHình ảnh tổng quan block A. Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block A. Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block A. Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block A. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block A. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A. Hình ảnh tổng quan block B và C. Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block B. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block B. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B. Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block C. Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block C. Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block C. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block C. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C.

Hình ảnh tổng quan dự án

Hình ảnh tổng quan block A

Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A

Hình ảnh tổng quan block B và C

Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B

Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719