• Phòng Kinh Doanh

    0901.293.719
  • Tư vấn 24/7

    duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 12-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Boulevard Tháng 12-2019 . Hình ảnh tổng quan dự ánHình ảnh tổng quan block A. Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block A. Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block A. Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block A. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block A. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A. Hình ảnh tổng quan block B và C. Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block B. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block B. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B. Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block C. Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block C. Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block C. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block C. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C. Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C.

Hình ảnh tổng quan dự án

Hình ảnh tổng quan block A

Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block A

Hình ảnh tổng quan block B và C

Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block B

Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 10 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị WC căn hộ tầng 14 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C

Công tác thi công lắp đặt các thiết bị hành lang căn hộ tầng 20 block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0901.293.719