• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Lavita Charm Tháng 2-2020

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Lavita Charm Tháng 2-2020. Hình ảnh tổng thể Block A1, Hình ảnh tổng thể Block A2, Hình ảnh tổng thể Block B và Block C, Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng 17 Block A2, Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng 17 Block A2, Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng 17 Block A2, Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C, Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C, Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C, Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block A1, Block A2, Block B và Block C, Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block A1, Block A2, Block B và Block C, Tô tường hành lang căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block A1, Block A2, Block B và Block C, Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 19 Block B, Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 19 Block B, Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 20 Block C, Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 20 Block C
Hình ảnh tổng thể Block A1

Hình ảnh tổng thể Block A2

Hình ảnh tổng thể Block B và Block C

Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng 17 Block A2

Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng 17 Block A2

Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng 17 Block A2

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Tô tường hành lang căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 19 Block B

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 19 Block B

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 20 Block C

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 20 Block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719