• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Cam Ranh Mystery Villas Tháng 12-2020

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Cam Ranh Mystery Villas Tháng 12-2020. Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu B, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu B, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu C, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu D, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu E, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu F, Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu J, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu J, Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu H, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu H, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu I, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu K, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu L, Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu M, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu M, Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu N, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu N, Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu O, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu O, Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu P.

Hình ảnh tổng quan khách sạn dự án đang trong quá trình xây dựng

Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu B

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu B

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu C

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu D

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu E

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu F

Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu J

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu J

Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu H

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu H

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu I

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu K

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu L

Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu M

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu M

Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu N

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu N

Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu O

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu O

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất các căn biệt thự còn lại khu P

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719