• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Cam Ranh Mystery Villas Tháng 12-2019

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Cam Ranh Mystery Villas Tháng 12-2019. Công tác thi công lắp đặt khung cửa kính khu G, Công tác thi công lát nền gạch men khu G, Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu G, Công tác thi công bả sơn matit khu I, Công tác thi công lát đá hồ bơi khu I, Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu I, Công tác thi công lát đá hồ bơi khu L, Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu L, Công tác thi công cổng Villa khu M, Công tác thi công lát nền gạch men khu M, Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu M, Công tác thi công lát đá hồ bơi khu N, Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu N, Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu O, Công tác thi công lát đá hồ bơi khu O, Công tác thi công cổng Villa khu P, Công tác thi công lát đá hồ bơi khu P, Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu P.
Công tác thi công lắp đặt khung cửa kính khu G

Công tác thi công lát nền gạch men khu G

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu G

Công tác thi công bả sơn matit khu I

Công tác thi công lát đá hồ bơi khu I

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu I

Công tác thi công lát đá hồ bơi khu L

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu L

Công tác thi công cổng Villa khu M

Công tác thi công lát nền gạch men khu M

Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu M

Công tác thi công lát đá hồ bơi khu N

Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu N

Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu O

Công tác thi công lát đá hồ bơi khu O

Công tác thi công cổng Villa khu P

Công tác thi công lát đá hồ bơi khu P

Công tác thi công trần thạch cao căn biệt thự khu P

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719