• Phòng Kinh Doanh

  0901.293.719
 • Tư vấn 24/7

  duanhungthinh7979@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 3-2022

Cập Nhật Tiến Độ Q7 Saigon Riverside Complex Tháng 3-2022. Hoàn thành thi công lát gạch nền căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Hoàn thành thi công sơn bả matit căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Hoàn thành thi công cửa lô gia căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 33 Block Mercury và tầng 34 Block Uranus. Thi công tủ bếp tầng 28 Block Mercury và tầng 30 Block Uranus. Hoàn thành thi công ốp đá mặt ngoài thang máy tầng 34 Block Mercury và Block Uranus. Hình ảnh tổng thể Block Saturn. Hoàn thành thi công tô tường tầng 5 đến tầng 34 Block Saturn. Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 21 Block Saturn. Thi công khung xương trần thạch cao tầng 5 đến tầng 29 Block Saturn. Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 5 đến tầng 24 Block Saturn. Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 22 Block Saturn. Thi công cửa lô gia căn hộ tầng 5 đến tầng 14 Block Saturn. Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 6 Block Saturn. Hình tổng thể Block Venus. Hoàn thành thi công tô tường tầng 5 đến tầng 34 Block Venus. Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 Block Venus. Thi công khung xương trần thạch cao tầng 5 đến tầng 26 Block Venus. Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 5 đến tầng 23 Block Venus. Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 22 Block Venus. Thi công cửa lô gia căn hộ tầng 5 đến tầng 15 Block Venus. Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 5 đến tầng 6 Block Venus

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình tổng thể dự án

Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus

Hoàn thành thi công lát gạch nền căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Hoàn thành thi công sơn bả matit căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Hoàn thành thi công cửa lô gia căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 33 Block Mercury và tầng 34 Block Uranus

Thi công tủ bếp tầng 28 Block Mercury và tầng 30 Block Uranus

Hoàn thành thi công ốp đá mặt ngoài thang máy tầng 34 Block Mercury và Block Uranus

Hình ảnh tổng thể Block Saturn

Hoàn thành thi công tô tường tầng 5 đến tầng 34 Block Saturn

Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 21 Block Saturn

Thi công khung xương trần thạch cao tầng 5 đến tầng 29 Block Saturn

Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 5 đến tầng 24 Block Saturn

Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 22 Block Saturn

Thi công cửa lô gia căn hộ tầng 5 đến tầng 14 Block Saturn

Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 6 Block Saturn

Hình tổng thể Block Venus

Hoàn thành thi công tô tường tầng 5 đến tầng 34 Block Venus

Thi công lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 Block Venus

Thi công khung xương trần thạch cao tầng 5 đến tầng 26 Block Venus

Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 5 đến tầng 23 Block Venus

Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 22 Block Venus

Thi công cửa lô gia căn hộ tầng 5 đến tầng 15 Block Venus

Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 5 đến tầng 6 Block Venus

 

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

  Đối tác
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngân hàng

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  Ngân hàng

  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  Tư vấn miễn phí0901.293.719